• Anasayfa
  • Favorilere Ekle
  • Site Haritası
  • https://www.facebook.com/AhmetpasaBelediyesi03/
Üyelik Girişi
Site Haritası
Videolar
Saat
Reklam

      Bu alana reklam verebilirsiniz...

İş Yeri Açma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalıştırma Ruhsatı

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Verilmesi:

3572 Sayılı Yasayla ilgili İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatına ait 10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’deyayımlanan yönetmeliğe göre, sanayi, tarım ve diğer işyerleri ile her türlü işletmelere işyeri açma ve çalışmaruhsatlarının alınması zorunluluğu getirilmiştir. Ancak bu kanun hükümleri aşağıdaki hususları kapsamamaktadır.

1) 1593 Sayılı Umumi Hıfzı Sıhhi Kanununun 268-275 maddeleri kapsamına giren 1. Sınıf Gayri Sıhhi Müesseseler,

2) Nerede çalışırsa çalışsın, yakıcı, parlayıcı, patlayıcı ve tehlikeli maddelerle çalışan işlerle, oksijen, LPG dolum vedepoları, akaryakıt istasyonları vb. yerler.

İşyeri ve işletme açmak isteyen vatandaşlar; istenilen gerekli belgeler ve başvuru formu ile birlikte ruhsat müracaatındabulunduktan sonra işyeri, komisyonca yerinde tetkik edilerek, yönetmelikteki kriterlere uygunluğunun tespiti halindeişyeri açma ve çalışma ruhsatı tanzim edilip ilgilisine verilmektedir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan yönetmeliğe göre, İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatınatabi müesseseler 2 guruba ayrılmıştır.

Sıhhi Müesseseler:

1) Sıhhi Müesseseler

2) Gayri Sıhhi Müesseseler

3572 sayılı yasanın 3. maddesi (b) bendi gereğince belediye hudutları ve mücavir alan içinde kalan tüm işyerleri veişletmeleri kapsamaktadır.

Sıhhi Müesseseler için Çalışma Ruhsatı için istenen belgeler:

1) İskan (Belediye İmar Müdürlüğünden)

2) Ustalık Belgesi, (Milli Eğitim Çıraklık Eğitim Merkezi)

3) Çevre Temizlik Vergisi makbuzu (Belediye Gelir Müdürlüğünden)

Gayri Sıhhi Müesseseler:

Faaliyeti sırasında çevresinde bulunanlara biyolojik, kimyasal, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden az veya çok zarar veren veya vermesi muhtemel olan yada doğal kaynakların kirlenmesine sebep olabilecek işyerleri Gayri Sıhhi Müesseselerdir. Gayri Sıhhi Müesseselerden 2.sınıf ve 3.sınıf olan iş yerleri belediyemiz tarafından ruhsatlandırılmaktadır.

Gayri Sıhhi Müesseseler İçin İstenecek Evraklar:

1) İskan Ruhsatı (Belediye İmar Müdürlüğü’nden)

2) İtfaiye raporu (İtfaiye Müdürlüğü’nden)

3) Emisyon İzni (Çevre ve Orman İl Müdürlüğü’nden)

4) Deşars izni (Sibeski’den)

5) Ustalık Belgesi (Milli Eğitim Çıraklık Eğitim Merkezi’nden)

6) Çevre Temizlik Belgesi (Belediye Gelir Müdürlüğü’nden)

394 Sayılı Hafta Tatili Kanununa göre Pazar günleri açmak isteyen tüm işyerleri hafta tatil ruhsatı almak zorundadır.

Hafta Tatili Ruhsatı Hafta Tatili Ruhsatı Almakla Yükümlü İşyerleri:

1) Sinemalar-Tiyatrolar

2) Konser Salonları

3) Halkı eğlendirmeye mahsus oyun mahalleri

4) Hanlar, Oteller

5) Lokantalar, kafeteryalar, barlar

6) Kahvehaneler, lokaller

7) Fırıncılar, Unlu mamulcüler

8) Manavlar, kasaplar, balıkçılar, ciğerciler ve sakatatçılar (çabuk bozulabilen gıda maddelerinin satışını yapan yerler)

9) Büfe ve Tekel Bayi

10) Fotoğrafhaneler

11) Çiçekçiler

12) Nalbant, alet-edevat satanlar

13) Loto, Toto, Piyango Bayileri

14) Otobüs yazıhaneleri

15) Hediyelik eşya satan işyerleri

İstenen Belgeler : İşyeri Belediyemizden veya Emniyetten Çalışma Ruhsatı almış ise;

1) Belediye Ruhsatının veya Emniyet ruhsatının fotokopisi,

2) 1 adet fotoğraf

İşyerinin almış olduğu Hafta Tatil Ruhsatının Yenilenmesi :

1) Daha önce alınan Hafta Tatili Ruhsatı şahıs ise;

1) 1 fotoğraf

2) İkametgah, nüfus cüzdan sureti (bağlı bulunduğu muhtarlıktan)

3) Vekaletname

Not: Hafta Tatil Ruhsatının yasa gereği her yıl 01-31 Ocak tarihleri arasında yenilenmesi gerekmektedir.

Tarife Tastiğinin Yapılması:

İşyerlerinde uygulanan fiyatlar her ne kadar serbest ise de bazı hizmetlerin bedelleri Büyükşehir Belediye Encümen’ ince bazıları da bağlı bulundukları dernek kanalı ile belirlenmektedir. Buna göre mesleki kuruluşlar ve işyeri ilgililerince hazırlanan tarifeler Belediyemizce onaylanmaktadır.

Ölçü Ayar ve Tartı Aletlerinin Kontrol ve Muayenesinin Yapılması:

İlçemiz tarafından kullandığı ölçü ve ölçü aletlerinin kontrol, muayene ve damgalama işlemleri Belediyemizde görevli ölçü ayar memurunca yürütülmektedir. Periyodik muayene 2 yılda bir yapılmaktadır. Muayene ve damgalama yaptırmayan esnaf hakkında zabıt tutularak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne Bildirilmektedir.

Kontrol ve muayene sonucunda cezaya girmiş işlemler; ilgili kararlar ve usulüne göre Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğüne tarafından 6183 Sayılı Amme alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun Hükümlerine göre yatırılmaktadır.

Ruhsatlı veya Ruhsatsız İşyerlerinin Denetlenmesi, şikayet Konusu Edilen İşyerlerine Gerekli Yasal İşlemlerin Yapılması:

Ruhsatsız bir şekilde faaliyet gösteren Sıhhi ve Gayri Sıhhi İşyerlerine tebligat çekilerek çalışma ruhsatına başvurmaları konusunda ilgililerine süre verilip, süre sonunda fenni, sıhhi ve itfaiye yönünden faaliyete uygun görülen işyerine çalışma ruhsatı verilerek faaliyetine devam eder. Ancak çevre ve insan sağlığına zararlı bir şekilde ruhsatsız olarak çalışan işyeri ise, mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi konusunda işyeri ilgilisine süre verilir süre sonunda uygun görülmeyen işyerleri kapatılır.

Cenaze İlanları
Hava Durumu
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam6
Toplam Ziyaret130004